Αίθουσα ZEPHYROS

Κυριακή 7 Μαΐου 2017

09:30-10:00 Προσέλευση – καφές

10:00-10:30 Γενόσημα και βιο-ομοειδή φάρμακα

Γεωργία Βαλσαμή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τομέας Φαρμακευτικής Τεχνολογίας, Τμήμα Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ    

10:30-11:00 Διπλώματα ευρεσιτεχνίας και γενόσημα. Το φαινόμενο του «evergreening»

Χρίστος Γ. Κοντογιάννης, Καθηγητής Ενόργανης Ανάλυσης, Διευθυντής Εργαστηρίου Ενόργανης Φαρμακευτικής Ανάλυσης, Τμήμα Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου Πατρών    

11:00-11:30 Καινοτομία στη φαρμακοθεραπεία: μερικά πρόσφατα ενδιαφέροντα παραδείγματα

Σταύρος Τοπούζης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Μοριακής Φαρμακολογίας, Τμήμα Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου Πατρών    

11:30-12:00 Παιδιατρικά γαληνικά σκευάσματα - Ειδικές απαιτήσεις 

Σοφία Χατζηαντωνίου, Επίκουρη Καθηγήτρια Φαρμακευτικής Τεχνολογίας, Τμήμα Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου Πατρών

12:00-12:30 Διάλειμμα – καφές

12:30-14:00 Στρογγυλό τραπέζι «Δερματολογία» 
Προεδρείο: Φώτης Χρυσομάλλης, Ομότιμος Καθηγητής Δερματολογίας ΑΠΘ

Ομιλίες:  

• Θεραπευτικές προσεγγίσεις στην επούλωση του δέρματος
Μιχαήλ Ράλλης, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Φαρμακευτικής Τεχνολογίας, Τμήμα Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ

• Παράγοντες που επηρεάζουν τη θεραπεία με γαληνικά σκευάσματα στη Δερματολογία
Παρασκευάς Δάλλας, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Φαρμακευτικής Τεχνολογίας, Τμήμα Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ

• Η συμβολή και η συμβουλή του φαρμακοποιού στη διαχείριση των χρονίων ελκών του δέρματος
Ανδρέας Βίτσος, φαρμακοποιός

14:00-14:30 Μεταβολισμός φαρμάκων - Επίδραση της αιθανόλης

Ελένη Ρέκκα, Καθηγήτρια, Τομέας Φαρμακευτικής Χημείας, Τμήμα Φαρμακευτικής ΑΠΘ    

14:30-15:00 Μορφοποίηση αιθέριων ελαίων αντιμικροβιακής δράσης σε φαρμακευτικές μορφές χορήγησης 

Ιωάννης Νικολακάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τομέας Φαρμακευτικής Τεχνολογίας, Τμήμα Φαρμακευτικής ΑΠΘ

15:00-15:30 Η συμβολή του φαρμακοποιού πρωτοβάθμιου φαρμακείου στη βελτιστοποίηση της φαρμακοθεραπείας. Μελέτη Περίπτωσης: Αλληλεπίδραση κλοπιδογρέλης – ομεπραζόλης

Βασίλης Μπιρλιράκης, φαρμακοποιός, MSc Φαρμακευτική Φροντίδα & Φαρμακοθεραπεία

15:30-16:00 Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας "Burnout among community pharmacists in Greece"

Εμμανουήλ Παπαβασιλείου, PhD, MBA, MSc, Ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Πόρτσμουθ, Ηνωμένο Βασίλειο