ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: Ευγενίδης Διονύσιος, φαρμακοποιός, πρόεδρος Δ.Σ. Φ.Σ. Θεσσαλονίκης

Γραμματέας: Αργυρόπουλος Αργύρης, φαρμακοποιός, γραμματέας Δ.Σ. Φ.Σ. Θεσσαλονίκης

Μέλη

Θεοδοσιάδης Κυριάκος, φαρμακοποιός, αντιπρόεδρος Δ.Σ. Φ.Σ. Θεσσαλονίκης

Ζαννέτος Μιχάλης, φαρμακοποιός, ταμίας Δ.Σ. Φ.Σ. Θεσσαλονίκης

Αλειφτήρας Αθανάσιος, φαρμακοποιός, μέλος Δ.Σ. Φ.Σ. Θεσσαλονίκης

Κιοσές Γεώργιος-Κωνσταντίνος, φαρμακοποιός, μέλος Δ.Σ. Φ.Σ. Θεσσαλονίκης

Ξανθόπουλος Χρήστος, φαρμακοποιός, μέλος Δ.Σ. Φ.Σ. Θεσσαλονίκης

Σαρδέλης Χαράλαμπος, φαρμακοποιός, μέλος Δ.Σ. Φ.Σ. Θεσσαλονίκης

Σιδηροπούλου Άννα, φαρμακοποιός, μέλος Δ.Σ. Φ.Σ. Θεσσαλονίκης