Οι εγγραφές στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εφαρμοσμένης Φαρμακευτικής ολοκληρώθηκαν.
Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.